New Post has been published on http://www.xn—4dbcyzi5a.com/2013/11/%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99-%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%9b%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%97/

תושבי מלאנה: “אין לנו מה לאכול בגלל המלחמה בסמים”

תושבי הכפר ‘מלאנה’ שבהודו מתלוננים על בעיות כלכליות קשות שנגרמו בעקבות המלחמה שהכריזה ממשלת הודו על הקנאביס והירידה בכמויות התיירים במגיעות לאזור. 382 המשפחות בכפר מלאנה שבהודו - הידוע כמוקד עלייה לרגל לחובבי הצ’אראס המקומי - איבדו את מקור ההכנסה העיקרי שלהן בעקבות הקמפיין הממשלתי למלחמה בקנאב…

Read the full article on: http://www.xn—4dbcyzi5a.com/2013/11/%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99-%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%9b%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%97/